เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


การมีส่วนร่วมประชาชน ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 16 กรกฎาคม 2561 

โครงการฯได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย