เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


การมีส่วนร่วมประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 

โครงการฯได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560ณ ห้องประชุม ศาลาวัดโพนงาม

ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย