เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปกครอง ตำบลกุดป่อง และ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งของโครงการงการฯ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งโครงการฯและสภาพพื้นที่