เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


รายละเอียดลักษณะโครงการ 


โครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนในสายทาง ลย.4009 ซึ่งเป็นแนวสายทางที่เชื่อมการเดินทางจากอำเภอเมืองเลย กับบ้านห้วยพอด โดยมีระยะทางของถนนสายทาง 28.122 กิโลเมตร โดยรายละเอียดและลักษณะถนนโครงการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างมีดังนี้

 ลักษณะงาน

 รายละเอียด

  ระยะทาง

  6.128 กิโลเมตร

  ความกว้างเขตทาง

  30.00 เมตร

  ชนิดผิวจราจร

  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC.) หรือผิวลาดยาง

  จำนวนช่องจราจร

  2 & 4 ช่อง (รวม 2 ทิศทางจราจร)

  ไหล่ทาง

  กว้าง 1 - 2.50 เมตร

  ทางเท้า

  ความกว้าง 1.75-3.25 เมตร บริเวณจุดเชื่อมทางหลวง

  ทางจักรยาน

  ความกว้าง 2.50 เมตร เฉพาะด้านซ้ายทาง ตลอดแนวโครงการ

  ระบบสาธารณูปโภค

  มีไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ

  งานปรับปรุงทางแยก

  ปรับปรุงทางแยก 1 จุด

  งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 1 แห่ง บริเวณจุดเชื่อมทางหลวง

  ก่อสร้างสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.

  สะพาน 2 แห่ง (1-21.50x10 เมตร) ท่อลอดเหลี่ยม 7 แห่ง

 

  

                      

                                     ภาพจำลองโครงการ                              ภาพจำลองเสมือนจริงเคลื่อนไหวได้