เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือนปัจจุบัน 2562-07 

 ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2562

1 งานPrime Coat

                                                           

2 งานติดตั้งตู้ควบคุมสัณญานไฟจราจร

                                                           

3 งานติดตั้งป้าย Overhanged Sign

                                                           

4 งานติดตั้งสัณญานไฟจราจร

                                                           

5 งานแอสฟัส AC

                                                          

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น