เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือนปัจจุบัน 2562-06 

 ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มิถุนายน 2562

1 งานก่อสร้างคันหิน

                                                           

2 งานก่อสร้างรางยู

                                                           

3 งานปูทางเท้า ทล.2138

                                                           

4 งานติดตั้งบ่อพัก คสล

                                                           

5 งานวางท่อกลม คสล

                                                          

6 งานหินคลุก

                                                           

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น