เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
19 มกราคม 2563


ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือนปัจจุบัน 2562-05 

 ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2562

1 งานก่อสร้างคันหิน

                                                           

2 งานก่อสร้างรางยู

                                                           

3 งานติดตั้งกราดเรียว

                                                           

4 งานติดตั้งป้ายจราจร

                                                           

5 งานติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง

                                                          

6 งานตีเส้นจราจร

                                                           

7 งานวางท่อกลม คสล. บนทางหลวงหมายเลข 2138

                                                          

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น