เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือนปัจจุบัน 2562-02 

 ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

1 งานปูดินคลุมผิวสำหรับปลูกหญ้า

                                                           

2 งานตีเส้นจราจร

                                                           

3 งานปูทางเชื่อม

                                                           

4 งานปูทางเท้า

                                                           

5 งานติดตั้งป้ายเตือน

                                                           

6 งานปูดินลูกรัง

                                                           

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น