เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
19 มกราคม 2563


ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือนปัจจุบัน 2561-10 

 ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2561

1 งานคันหิน

                                                           

2 งานฐานเสาไฟ

                                                           

3 งานบดอัดงานเชื่อม

                                                           

4 งานผิวยางชั้น binder