เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
19 มกราคม 2563


ค้นหาขั้นสูง  เงื่อนไขคำค้น

ผลการค้นหา
ความเป็นมาของโครงการ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขง และมีเขตแดนเชื่อมต่...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มกราคม 2561 1 งานก่อสร้างงานดินและชั้นคันทาง 2 งานก่อสร้างระบ...
โครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจ...
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย ตั...
คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 583/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีคำส...
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 565/2560 ลงวันที...
สัญญาจ้างก่อสร้าง   การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการปฏิบ...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 1 งานดินถม 2 งานท่อลอดเหลี่ยม 3 งานรื้อผิวจรา...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2561 1 งาน  slope protection 2 งาน  กล่อง กม.5+600 3 งาน  เท approach slab ...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน 2561 1 งาน  บดอัดงานดิน 2 งาน  บดอัดทรายหลังท่อ 3 งา...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2561 1 งาน  งานดิน 2 งาน  บล็อค 3 งาน  ลูกรัง 4 งา...
ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มิถุนายน 2561 1 งาน  งานดิน 2 งาน  บ่อพัก 3 งาน  พามโค้ด ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2561 1 งาน  slope protection 2 งาน  กำแพงกันดิน 3 งาน  งานด...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน สิงหาคม 2561 1 งาน  บ่อพัก 2 งาน  ปูยาง 3 งาน  พามโค้ด ...
โครงการฯได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) เมื่อว...
โครงการฯได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบร...
                     การมีส่วนร่วมประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้า...
  คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2561 1 งานคันหิน                    ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน 2561 1 งานเกาะกลาง                 &nb...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2561 1 งานTack coat                      ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มกราคม 2562 1 งานการ์ด เรียว                  ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 งานปูดินคลุมผิวสำหรับปลูกหญ้า       &n...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2562 1 งานถนน                      &n...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน 2562 1 งานPrime Coat                      &...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2562 1 งานก่อสร้างคันหิน               &nb...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มิถุนายน 2562 1 งานก่อสร้างคันหิน               ...
  ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2562 1 งานPrime Coat                     &nbs...