เข้าสู่ระบบ


เมนูซ้าย/ขวา


นาฬิกา
24 มกราคม 2563


เกี่ยวกับเรา

บริษัทที่ปรึกษา

สำนักงานโครงการ

255 หมู่ที่ 2 ซ.รัชนีรีสอร์ท ถ.เลย-ด่านซ้าย(ทล.21) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์ : 042-034-011

บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด

111/83 ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2281-9431

โทรสาร : 02-629-8936

E-mail : mvs_consultants@yahoo.com
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท


เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-551-5415

โทรสาร : 02-551-5416

Webside : WWW.drr.go.th.

สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร.1146

แขวงทางหลวงชนบทเลย


255 หมู่ 12 ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000   


โทรศัพท์ : 0-4281-1571

โทรสาร : 0-4281-1567

   E-mail : loei.@drr.go.th 

Webside : http://loei.drr.go.th/